Virtuálny asistent

Služba virtuálne assistenta je novšou no nie málo podstatnou službou. Zabezpečujeme pre firmy a ich vedenie (konateľov, riaditeľov, manažérov a pod.) všetky služby ako keby mali osobnú asistentku.

Medzi služby a činnosti, ktoré spadajú pod Virtuálneho asistenta patrí:

  • spracovanie pošty
  • spracovanie firemných e-mailových košov
  • návštevy úradov
  • prieskum trhu
  • zabezpečenie stretnutí
  • vytvorenie a správa pracovného kalendára