CallCentrum

Služba CallCentra zahŕňa aktívne správu aktívneho, alebo pasívneho callcentra spoločnosti. V našich možnostiach vieme zabezpečiť obvolávanie databáz podľa vlastného, alebo nášho výberu spĺňajúc nariadenie GDPR.

  • aktívne callcentrum – obvolávanie voper určených databáz za účelom oboznámenia klientov s produktom, alebo priamim predajom
  • pasívne callcentrum – spravovanie Help Desku, alebo informačných liniek, kam sa Vám dovolá Váš zákazník