Author: Martin Štefunko

3 Jan

Novela zákona o ERP

Informáciaonovele zákona č. 595/2003 Z. z. odani zpríjmov vznení neskorších predpisov (článok IIIzákona č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. opoužívaní elektronickej registračnej pokladnice aozmene adoplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. ospráve daní apoplatkov aozmenách vsústave územných finančných orgánov vznení neskorších predpisov vznení neskorších predpisov aktorým sa […]
10 Dec

Zdaňovanie poukazov na tovary a služby

Prijatím návrhu zákona o DPH dôjde k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaní poukzaov, ktoré je možné vymeniť za tovary alebo služby. V súčasnosti zákon o DPH neobsahuje žiadne pravidlá o zdaňovaní tzv. voucherov na tovary a služby. Novela zákona o DPH navrhuje vymedziť voucher ako nástroj, ktorým sa získava tovar alebo služba, ktoré […]
10 Dec

Zrušenie zábezpeky k DPH od 1.1.2019

Zábezpeka na daň bola zavedená do zákona o DPH v roku 2012. Bolo to za účelom eliminovať nedoplatky na dani, ktoré spôsobovali registrovaní platcovia dane. Všetky tieto skutočnosti boli eliminované a Ministerstvo Financií usúdilo, že daná zábezpeka už nie je potrebná. Preto prijatím návrhu zákona o DPH sa rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané […]
26 Nov

POZOR! Nový vymeriavací základ pre SZČO

Od 1.1.2019 sa zvyšuje vymeriavací základ pre SZČO a to na výšku 477,- EUR. Suma poistného z tohto vymeriavacieho základu je 158,11 EUR. Od tohto obdobia sa mení aj maximálny vymeriavací základ pre SZČO a to na sumu 6.678,- EUR a z tohto vymeriavacieho základu je výška poistného v sume 2.213,75 EUR. Poistné z týchto […]
2 Jul

Od včera živnostníci už len elektronicky!

Od včera živnostníci už len elektronicky! Fyzické osoby podnikatelia majú poslednú možnosť podať odložené daňové priznanie len do soboty 30.06.2018. Od nedeľe nedele 01.07.2018 musia komunikovať už len elektronicky. Posledná možnosť na podanie daňového priznania papierovou formou, alebo poštou pre SZČO - živnostníkov - fyzické osoby podnikateľov je len do soboty 30.06.2018. Od nedele môžu […]
28 Jun

Predĺžené otváracie hodiny na daňových úradoch.

Vzhľadom na termín 2.7.2018 do kedy bolo maximálna možná doba na odklad povinnosti podať daňové priznanie Finančná správa na svojej stránke zverejnila predĺženie otváracích hodín na svojich úradoch a to nasledovne: Daňové úrady Call centrum   finančnej správy Pondelok   25.06 08.00 – 16.00 08.00 – 24.00 pre voľbu TP   a DPH 08.00 – 19.00 […]
19 Jun

Pilotný projekt svetového projetku na Slovensku

Nápad dvoch izraelských podnikateľov vo forme aplikácie, ktorá ma za cieľ zjednodušiť a zdigitalizovať vrátenie DPH pri návštevách turistov z tretích krajín. Pri dnešnom systéme musí "turista" pri návrate z tretej krajiny vyplniť formulár "Tax Refund" pri nákupe nad 175,-- EUR na jednom bločku. Tento formulár si musí dať pri výstupe z EU potvrdiť napríklad […]