Zrušenie zábezpeky k DPH od 1.1.2019

10 Dec

Zrušenie zábezpeky k DPH od 1.1.2019

Zábezpeka na daň bola zavedená do zákona o DPH v roku 2012. Bolo to za účelom eliminovať nedoplatky na dani, ktoré spôsobovali registrovaní platcovia dane. Všetky tieto skutočnosti boli eliminované a Ministerstvo Financií usúdilo, že daná zábezpeka už nie je potrebná.

Preto prijatím návrhu zákona o DPH sa rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané do 31.12.2018 zrušia a daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo je časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet príslušného daňového úradu vráti do 31.1.2019

Share this...
Share on Facebook
Facebook