Zdaňovanie poukazov na tovary a služby

10 Dec

Zdaňovanie poukazov na tovary a služby

Prijatím návrhu zákona o DPH dôjde k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaní poukzaov, ktoré je možné vymeniť za tovary alebo služby. V súčasnosti zákon o DPH neobsahuje žiadne pravidlá o zdaňovaní tzv. voucherov na tovary a služby.

Novela zákona o DPH navrhuje vymedziť voucher ako nástroj, ktorým sa získava tovar alebo služba, ktoré majú byť podľa tohto vouchera dodané. Tovary alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia voucheru dodané alebo totožnosť ich dodávateľov, musí byť na poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii uvedená a taktiež musia byť uvedené podmienky použitia tohto nástroja. Týmto sa bude voucher považovať za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru alebo služby.

V tejto novele o DPH bude rozlíšené uplatňovanie pravidiel DPH v závislosti od toho, či pôjde o jednoúčelový poukaz alebo o viacúčelový poukaz. O jednoúčelový poukaz pôjde vtedy, ak v danom čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo šlužby a suma splatnej dane tovaru alebo služby, na ktoré sa tento voucher vzťahuje. O viacúčelový voucher pôjde naopak vtedy, ak v čase vystavenia pukazu nebude známe miesto dodania tovaru alebo služby a ani suma splatnej dane za tovar a službu.

Pri jednoúčlovom poukaze vznikne daňová povinnosť v momente jeho vydania pri následnom samotnom odovzdaní tovaru alebo služby výmenou za poukaz už daňová povinnosť platiteľovi dane nevznike. Naopak viacúčelový poukaz bude predmeto DPH až v momente jeho skutočnej výmeny za tovar alebo službu.

Toto je taktiež súčasťou balíka zmien od 1.1.2019

Share this...
Share on Facebook
Facebook