POZOR! Nový vymeriavací základ pre SZČO

26 Nov

POZOR! Nový vymeriavací základ pre SZČO

Od 1.1.2019 sa zvyšuje vymeriavací základ pre SZČO a to na výšku 477,- EUR. Suma poistného z tohto vymeriavacieho základu je 158,11 EUR.

Od tohto obdobia sa mení aj maximálny vymeriavací základ pre SZČO a to na sumu 6.678,- EUR a z tohto vymeriavacieho základu je výška poistného v sume 2.213,75 EUR.

Poistné z týchto nových vymeriavačích základov za január 2019 zaplatia SZČO do 8. februára 2019. Tie SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ určený v rozpätí od maximálneho do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu, platia poistné zo skučne dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Platí to aj pre dobrovoľne poistenú soobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ pladtný do 12/2018 alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 456,01 do 476,99 platí poistné od 01/2019 z nového vymeriavacieho základu 477,- EUR

Share this...
Share on Facebook
Facebook