Nariadenie vlády, ktorým sa mení výška minimálnej mzdy na rok 2019

6 Nov

Nariadenie vlády, ktorým sa mení výška minimálnej mzdy na rok 2019

Ako každý rok aj tento rok naša vláda nám zvýšila našu minimálnu mzdu.

Nariadením vlády č. 300/2018 Z.z. z 10. októbra 2018 sa zvyšuje minimálna mzda z 520,– EUR na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou sadzbou na sumu 2,989 EUR za každú začatú hodinu práce.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2019

Share this...
Share on Facebook
Facebook